Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRIJAVA ILI PITANJE ZA PSIHOTERAPEUTA / ANALITIČARA

Prijavu za psihoterapiju/analizu ili pitanje analitičaru možete poslati na email adresu: animacentar.info@gmail.com

Molimo Vas da pritom u naslovu (Subject) upišete Psihoterapija/analiza, kao i da u tekstu naznačite da li ste zainteresovani za jungovsku analizu/analitički orijentisanu psihoterapiju ili za sistemsku porodičnu psihoterapiju.

 

Jungovsku analizu/analitički orijentisanu psihoterapiju možete zakazati i pozivom na br. telefona +381113837784, tj. 011 383 77 84 (radnim danom od 7 do 16h, subotom od 9 do 21h).

Sistemsku porodičnu psihoterapiju možete zakazati i pozivom na br. telefona +381643400077, tj. 064 34 000 77.

 

Osnovne podatke o psihoterapeutu / analitičaru možete naći na stranici Psihoterapija i analiza