Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

IZBOR SREDNJE ŠKOLE

Izbor srednje škole koja će najviše odgovarati detetu je jedna od prvih većih briga sa kojima se suočavaju deca i roditelji u vezi sa budućim profesionalnim razvojem deteta, odnosno razvojem njegove karijere.

Da li odabrati gimnaziju ili stručnu školu? Da li prirodno-matematički ili društveni smer? Da li da izbor srednje škole prepustim detetu? Da li da poslušam roditelje ili drugare? Šta ja želim? - samo su neka od pitanja koja izazivaju jezu i deci i roditeljima.

Poznato je da znanje uvek donosi izvesno umirenje. Ako postoje dodatni elementi koji mogu pomoći da se odgovori na gore postavljana pitanja, njihova spoznaja će nas učiniti smirenijim i doprineti da izbor srednje škole ne bude prepušten na milost i nemilost snažnim emocijama koje bi ugrozile donošenje racionalne odluke. Ti dodatni elementi jesu psihološki testovi sposobnosti i psihološki intervju, koji mogu pomoći da se sagledaju stvarni potencijali deteta, često prekriveni upijenim očekivanja društvene sredine ili zaklonjeni osećanjima straha i nesigurnosti.

Osim psihološkog testiranja deteta, Anima Centar pruža mogućnost i roditeljima da u stručnom razgovoru sa doktorom psiholoških nauka, psihoterapeutom, preispitaju sopstvene stavove u vezi sa profesionalnom budućnošću svog deteta i tako dodatno doprinesu da njihov uticaj na detetov izbor srednje škole bude u najvećoj mogućoj meri pozitivan. Razgovor roditelja sa psihologom, psihoterapeutom, odvija se u vremenu dok dete obavlja testove sa drugim psihologom, izvan prostorije u kojoj se vrši testiranje.

OPIS AKTIVNOSTI:

 - Roditelj dolazi sa detetom i nakon upoznavanja sa psihologom napušta prostoriju u kojoj se vrši testiranje. Moguće su dve opcije. 

 Opcija 1:  Roditelj je slobodan do poziva o završetku testiranja, nakon kojeg se vraća u prostoriju radi saopštavanja rezultata.

 Opcija 2:  Roditelj napušta prostoriju sa drugim psihologom, psihoterapeutom, sa kojim vodi stručni razgovor/intervju/savetovanje u vezi sa profesionalnom budućnošću njegovog deteta i dilemama u vezi sa odlukom o izboru srednje škole.

 - Psihološko testiranje i razgovor sa detetom u trajanju od jednog i po do dva sata.

 - Poziv roditelju da se vrati u prostoriju u kojoj se obavljalo testiranje i saopštavanje rezultata.

  

CENA:

 Opcija 1 (bez konsultacija roditelja sa iskusnim psihologom, psihoterapeutom):   5.500 dinara

 Opcija 2 (sa konsultacijom roditelja sa iskusnim psihologom, psihoterapeutom) 8.500 dinara

 

Vašu prijavu za profesionalnu orijentaciju, za IZBOR SREDNJE ŠKOLE, ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave