Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Testovi sposobnosti
(Roden, Mislilac, 1902)Testovi sposobnosti (Roden, Mislilac, 1902)TESTOVI SPOSOBNOSTI

 

U psihološkoj proceni se ovaj odeljak najčešće odnosi na raznovrsne intelektualne sposobnosti, koje se procenjuju uz pomoć baterije manjih specifičnih testova. Inteligencija NIJE odraz toga koliko je neko pametan ili glup, već predstavlja sposobnost osobe da se prilagodi različitim okolnostima, da se efikasno nosi sa sredinom, da stvara odgovarajuće veze između pojava i umesto doživljaja frustracije, ona se oseća prijatno, jer razume svet oko sebe. Važno je istaći i da opšta inteligencija nekog čoveka nije odraz samo njegovih intelektualnih sposobnosti, već njegove ličnosti u celini.

 Testovi sposobnosti koje sprovode stručnjaci ANIMA Centra procenjuju širok opseg sposobnosti, odnosno, procenjuju se: sposobnost rada sa apstraktnim materijalom, verbalno pamćenje, korist od prethodno stečenog obrazovanja, verbalna fluentnost i elokventnost, kvalitet neverbalnog kontakta sa sredinom, sposobnost integracije perceptivnih draži i motornih odgovora, praktičan rad u konkretnim situacijama, koordinacija pokreta i percepta, brzina obrade informacija, koncentracija i pažnja. Osim intelektualnih sposobnosti, ovi testovi neretko daju uvid i u motive klijenta, njegov stil odgovaranja, kao i mehanizme odbrane koje obično koristi u životu.

 Testiranje se odvija u prijatnoj i mirnoj prostoriji, u kojoj borave isključivo psiholog i klijent, a psiholog je obavezan etičkim kodeksom da informacije o klijentu čuva u strogoj tajnosti.

Cilj testova sposobnosti nije da osoba dobije samo informaciju o procenjenom količniku opšte inteligencije (IQ), već da stekne potpuniju sliku o svojim sposobnostima i potencijalima, svojim jakim i slabim stranama, i odluči u kom pravcu će ih dalje razvijati. Testiranje može biti od koristi prilikom odabira smera u kome osoba želi da razvija sopstvenu karijeru i može uputiti osobu na ono što bi trebalo dodatno da razvija. Otkrivanjem svoje „jake“ strane, uz kreativnu interpretaciju psihologa, osoba dobija moćnu podršku za osnaživanje sebe. Takođe, može naučiti da prihvati svoje "slabe tačke" bez dodatnog prenaglašavanja  i da spoznaju o njima preobrati u svoju korist.

Važno je istaći da se tokom testiranja, pored analitičke i praktične inteligencije, znatno posvećuje pažnja kreativnoj inteligenciji i kreativnom potencijalu osobe.

 

TRAJANJE TESTOVA SPOSOBNOSTI:    2 h (pauza moguća samo pred završni razgovor)

 CENA:  4.000 dinara

Napomena: Neophodno je nositi sa sobom naočare za vid, ukoliko je klijent slabovid. Procena sposobnosti je vrlo osetljiva na upotrebu psihoaktivnih supstanci i klijent ne sme biti pod dejstvom istih. Nemojte se osećati loše ukoliko ne znate odgovor na svako pitanje, test je namerno tako napravljen!

 

Vašu prijavu za TESTOVE SPOSOBNOSTI ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave