Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANALITIČAR / PSIHOTERAPEUT

ProstorProstor

 Za analitički orijentisanu psihoterapiju/jungovsku analizu se možete prijaviti:

      - Porukom na e-mail adresu georgije.vuletich@gmail.com ili

      - Pozivom na tel. broj 011 383 77 84

         (radnim danima, osim četvrtkom, od 7 do 16 časova, subotom od 9 do 21h).

 

Georgije Vuletić je doktor psiholoških nauka, analitički orijentisani psihoterapeut i jungovski analitičar.

Edukaciju za jungovskog analitičara je završio u okviru International Association for Analytical Psychology (IAAP) - https://iaap.org/

Takođe, član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Srpskog analitičkog društva, čiji je predsednik bio od 2013. do 2018. godine, a ternutno obavlja funkciju zamenika predsednika.

Radove je objavljivao u časopisima Psihološka istraživanja i Journal of Analytical Psychology.

Studije psihologije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio i doktorsku tezu.

Pre studija psihologije, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektronike i telekomunikacija.

Višegodišnji je saradnik Pravoslavnog pastirsko-savetodavnog centra Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, u Beogradu.

 

SERTIFIKATISERTIFIKATI

 


 

Za sistemsku porodičnu psihoterapiju, pod supervizijom, se možete prijaviti:

      - Porukom na e-mail adresu teodoravu@gmail.com ili

      - Pozivom na tel. broj 064 34 000 77.

 

Teodora Vuletić, master psihološkinja, je savetnik i pshoterapeut pod supervizijom u oblasti porodične sistemske psihoterapije (Asocijacija Sistemskih Terapeuta, AST). 
Znanja iz oblasti psihologije stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je završila studije na modulu za kliničku psihologiju. Trenutno, na istom fakultetu, pohađa doktorske akademske studije usmerene na porodične komplekse i koncepte savremene razvojne psihoanalize. Dodatna znanja i iskustvo u radu sa odraslima i mladima stekla je kroz stažiranje na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i nevladinoj organizaciji Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN).
Teodora Vuletić je trenutno zaposlena na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, u svojstvu istraživača-saradnika i saradnika u nastavi. Takođe, članica je i mentorka u okviru Laboratorije za razvojnu psihologiju i Savetovališta za studente, pod okriljem istoimenog fakulteta. Tokom svog usavršavanja objavila je nekoliko naučnih radova i učestvovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.

 


 

PSIHOLOŠKO-EDUKATIVNO SAVETOVANJE:

Ukoliko niste zainteresovani za psihoterapiju ili analizu, već želite da se tokom jednog ili nekoliko susreta upoznate sa psihološkim saznanjima, koja bi vam mogla pomoći da bolje razumete neke trenutne životne situacije i probleme sa kojima se suočavate, možete se prijaviti, na gore navedenu e-mail adresu ili telefonski broj, za psihološko-edukativno savetovanje. Tokom takvog susreta, u razgovoru sa psihologom, bili biste upoznati sa nekim bitnim psihološkim činjenicama, u vezi sa temom/problemom koji vas zanima.


 

Na linkovima O jungovskoj analizi O psihoterapiji  možete naći više informacija.

Ukoliko Vas zanima analiza ili psihoterapija u Beogradu, prijavu ili pitanje analitičaru/psihoterapeutu možete poslati na način opisan na stranici Prijava.