Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANALITIČAR / PSIHOTERAPEUT

Georgije Vuletić je doktor psiholoških nauka, analitički orijentisani psihoterapeut i jungovski analitičar.

Edukaciju za jungovskog analitičara je završio u okviru International Association for Analytical Psychology (IAAP) - https://iaap.org/

Takođe, član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Srpskog analitičkog društva, čiji je predsednik bio od 2013. do 2018. godine.

Radove je objavljivao u časopisima Psihološka istraživanja i Journal of Analytical Psychology.

Studije psihologije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio i doktorsku tezu.

Pre studija psihologije, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektronike i telekomunikacija.

Višegodišnji je saradnik Pravoslavnog pastirsko-savetodavnog centra Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, u Beogradu.

SERTIFIKATISERTIFIKATI

 

Na linkovima O jungovskoj analizi O psihoterapiji  možete naći više informacija.

Ukoliko Vas zanima analiza ili psihoterapija u Beogradu, prijavu ili pitanje analitičaru/psihoterapeut možete poslati na način opisan na stranici Prijava.