Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

OBJEKTIVNI TESTOVI LIČNOSTI

Devojka pred ogledalom
(Pikaso, 1932)Devojka pred ogledalom (Pikaso, 1932)Šta je ličnost? U zavisnosti od preferiranih teorija i orijentacija, psiholozi na mnogo različitih načina definišu ličnost. Ona se neretko može odrediti kao jedinstven i neponovljiv složaj urođenih i stečenih psihičkih sposobnosti, stavova, vrednosti i drugih individualnih karakteristika u mišljenju, afektima, opažanju, predstavljanju i delanju, po kojima se osoba razlikuje od drugih (Golubović, Osnovi opšte psihopatologije, 2008).

Psiholozi su osmislili niz testova (testovi ličnosti) koji mogu biti od pomoći onda kada želimo da odredimo po čemu su ponašanje, mišljenje i emocionalni sklop neke osobe, tj. njena ličnost, drugačiji od ličnosti druge osobe, kao i od proseka populacije reprezentativne za uzrast date osobe. Testovi ličnosti se često sprovode tako što osoba među brojnim izjavama odabira (zaokružuje) one koje se u velikoj meri podudaraju sa njom. Prednost ovih testova jeste to što se lako zadaju i popunjavaju, ne zahtevaju mnogo vremena i njihovo tumačenje ostavlja vrlo malo mesta za subjektivni stav psihologa. U slučajevima kada se testiranje sprovodi na zahtev klijenta, kada je njegova motivacija jasna i kada se može isključiti želja za manipulacijom, mogu se izbeći neke slabe strane ovog tipa testova ličnosti.  Naime, smanjuje se verovatnoća da neke stavke budu pomešane, slučajno ili namerno preskočene ili neiskreno odabrane.

Ipak, s obzirom na to da ne postoji test koji može obuhvatiti sve aspekte ličnosti pojedinca, testovi ličnosti se često kombinuju sa detaljnim intervjuom, a konačna procena ličnosti se sprovodi na osnovu kombinovanih rezultata.  Iz ovog razloga, u Anima Centru se objektivni testovi ličnosti zadaju punoletnim osobama isključivo u kombinaciji sa psihološkim intervjuom pre i posle testiranja.  

Objektivni testovi ličnosti imaju posebno važno mesto u kliničko-psihološkoj proceni i odlični su pokazatelji onoga što treba da mere, u kontekstu celokupnog testiranja. Kako ne bi došlo do pogrešne interpretacije podataka, važno je da ove testove zadaje obučen i kvalifikovan psiholog, koji neguje integrativni pristup u svom radu.  

POSEBNA NAPOMENA: Ukoliko se za testiranje prijavljujete po uputu ili preporuci psihijatra ili psihoterapeuta, neophodno je doneti uputno pitanje, koje sastavlja psihijatar/psihoterapeut, po čijoj se preporuci ili zahtevu upućujete na testiranje. Uz uputno pitanje neophodno je dostaviti podatke za kontakt sa psihijatrom/psihoterapeutom. Po izvršenom testiranju izveštaji o rezultatatima testiranja biće predati vama i psihijatru/psihoterapeutu.

 

Vašu prijavu za TEST LIČNOSTI  ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave