Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rorschach
(A. Warhol, 1984)Rorschach (A. Warhol, 1984)RORŠAH (RORSCHACH) TEST

Eksnerov integrativni pristup

Da li ste nekada razmišljali o tome da ljudi često ne reaguju svesno i namerno na određene sadržaje? Da li se i Vama dogodilo da uopšte ne znate zašto ste nešto rekli ili uradili, pa pomislite: „Ju, šta mi bi?“ Mnoge testove ličnosti je teško protumačiti, jer nismo sigurni da li je osoba pokušala da obmane psihologa, ili sebe, pa se predstavila u što boljem svetlu ili uopšte nije čitala pitanja. Tako su osmišljene projektivne tehnike, koje podrazumevaju da sam testovni materijal nema uobičajenu strukturu, pa osoba projektuje svoje unutrušnje sadržaje, kojih je polovično ili nimalo svesna. Tako je Herman Roršah (1884 – 1922) osmislio test (Roršah test) sa nizom karata na kojima se nalaze mrlje od mastila, a zadatak klijenta jeste da govori šta vidi.

RORŠAH TEST može zadavati i tumačiti samo psiholog koji je stekao specifična znanja i iskustvo u datoj oblasti, zato što pogrešna i nepotpuna tumačenja nestručnih lica (bilo u stvarnom životu ili na internetu) mogu imati vrlo negativne posledice po samog klijenta. Roršah test može pružiti korisne informacije o tome kako ispitanici doživljavaju svoj unutrašnji i spoljašnji svet, kako reaguju na različite stresore, na koji način kreiraju pojmove i ideje, koje potrebe, motivi i konflikti su dominantni, da li su razvijeni kapaciteti za obradu emocija i kontrolu nagona, itd. Roršah test se može koristiti i kao psihodijagnostičko sredstvo i kao smernica za snalaženje u svakodnevnom životu.

Često se trudimo da sakrijemo delove svoje ličnosti i od nas samih, a Roršah test je upravo prilika za one hrabre da ih odgonetnu.

Testiranje se odvija u prijatnoj i mirnoj prostoriji, u kojoj borave isključivo psiholog i klijent, a psiholog je obavezan etičkim kodeksom da informacije o klijentu čuva u strogoj tajnosti. Nakon testovnog dela predviđen je savetodavno-konsultativni razgovor sa psihologom o smernicama i koracima koje bi klijent mogao da preduzme, shodno rezultatima testiranja.

Kažu da spoznavanje sebe vodi ličnom razvoju, a zašto spoznaju ne učiniti zanimljivom uz pomoć jednog ovakvog testa. Cilj nam je da istaknemo pozitivne aspekte funkcionisanja ličnosti, nepreuveličavajući negativne.

TRAJANJE RORŠAH TESTA:  2 h i 30 min (pauza moguća samo pred završni razgovor)

CENA:   5.000,00 RSD

Napomena: Neophodno je nositi sa sobom naočare za vid, ukoliko je klijent slabovid. Procena sposobnosti je vrlo osetljiva na upotrebu psihoaktivnih supstanci i klijent ne sme biti pod dejstvom istih. U ovom testu nema tačnih i pogrešnih odgovora!

POSEBNA NAPOMENA: Ukoliko se za testiranje prijavljujete po uputu ili preporuci psihijatra ili psihoterapeuta, neophodno je doneti uputno pitanje, koje sastavlja psihijatar/psihoterapeut, po čijoj se preporuci ili zahtevu upućujete na testiranje. Uz uputno pitanje neophodno je dostaviti podatke za kontakt sa psihijatrom/psihoterapeutom. Po izvršenom testiranju izveštaji o rezultatatima testiranja biće predati vama i psihijatru/psihoterapeutu.

Vašu prijavu za testiranje Roršah testom ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave