Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JUNGOVSKA ANALIZA (PSIHOANALIZA)

Carl Gustav JungCarl Gustav JungJungovska analiza (psihoanaliza)  je psihoanalitički "metod" koji je proistekao iz dela Karla Gustava Junga, koje je danas u izvesnoj meri uobličeno i poznato pod nazivom ANALITIČKA PSIHOLOGIJA.

Reč je o postupku koji karakteriše dijalektički odnos između dve psihe, analitičara i klijenta, sa ciljem proučavanja i istraživanja svesnih i naročito nesvesnih psihičkih sadržaja klijenta. U takvom odnosu odvija se dijalektički proces između dva psihička sistema koji reaguju jedan na drugi. To da je analiza dijalektički proces znači da su oba učesnika, i analitičar i klijent, u podjednakoj meri uključeni i prisutni u procesu, odnosno, postoji interakcija izmedju njih, što je Jung izrazio sledećim rečima: «Ne možete uticati ukoliko niste podložni uticaju...» (CW 16, §176). 


U formalnom smislu, jungovska analiza podrazumeva sledeće:

  1. Individualni rad sa klijentom;
  2. Redovne susrete (najređe jednom sedmično); 
  3. Rad licem u lice, radnom prostoru analitičara; 
  4. Za novčanu nadoknadu.

Klijent je osoba koja dobrovoljno ulazi u analitički proces radi ostvarenja jednog ili više sledećih ciljeva:

  • Poboljšanje/unapređenje duševnog zdravlja i psihološkog funkcionisanja,
  • Upoznavanja sebe, a samim tim i drugih ljudi, kao i sveta oko sebe,
  • Razrešavanje psihičkih teškoća,
  • Didaktička analiza (u slučaju da se osoba edukuje za budućeg analitičara). 

Analitičar je posebno edukovana osoba sa višegodišnjim iskustvom lične analize i neophodnim znanjem o principima ispoljavanja i funkcionisanja psihe. Analitičar u analitički proces unosi celokupnu svoju ličnost, svoje profesionalno znanje, ali i svoje životno iskustvo.

Upravo iz ovog razloga, Jung je bio prvi među proučavaocima psihe koji je insistirao na trening analizi. Svaki budući psihoterapeut/analitičar morao bi proći kroz lični analitički proces, pre samostalnog rada sa klijentima. Jung je verovao da je jedan od ključnih isceljujućih elemenata u psihoterapiji tzv. “unutrašnje znanje” analitičara, stečeno upravo kroz lično iskustvo i razumevanje psihe.

Analitička seansa se odvija u atmosferi uzajamnog poverenja i poverljivosti. Ona predstavlja obrazovni, etički i isceliteljski proces, koji proishodi iz obostranog istraživanja i tumačenja neprilagođenog ponašanja, traumatskih događaja i različitih vrsta psihičkih fenomena, koji su tradicionalno nazivani afektima, osećanjima, sećanjima, snovima, fantazijama, idejama, sanjarenjem, kompleksima, konstruktima, stavovima …

Istraživanje navedenih fenomena sprovodi se pomoću tehnika proisteklih delom iz psihoanalize, a potom i iz psiholoških uvida do kojih su došli Karl Gustav Jung i njegovi sledbenici. Akcenat je stavljen na iracionalan, nepredvidljiv, afektivno obojen psihički materijal, kako bi se inicirala promena ili preobražaj. Sav materijal koji tokom procesa analitičkog rada izađe na svetlost dana (fantazije, simptomi, snovi, odbrane, otpor, predstave, ...) analizira se u skladu sa reduktivnom (uzročnom, odakle potiče) ali i kreativnom i teleološkom dimenzijom (čemu vodi i zašto je tu).

Svrha jungovske analize je uspostavljanje optimalne veze između Ja i ostatka psihe, a naročito iniciranje i održavanje neprekinutog dijaloga između svesnog  nesvesnog. Dijaloga zahvaljujući kojem osoba može da prepozna kolektivne odrednice same sebe, ali i neponovljivost sebe kao individue. Analiza je celoživotni proces, čiju krajnju vrednost ne predstavlja dosezanje nekakvog konačnog cilja, već se cilj ostvaruje u samom putovanju, procesu neprestane psihičke integracije, vođenom simboličkim delanjem nesvesnog

Dolaženje u dodir i stupanje u odnos sa simboličkim, kreativnim i isceljujućim potencijalima nesvesnog jeste put ka individuaciji, upojedinačavanju. Time osoba postaje ucelovljenja, svesna istovremeno svojih kolektivnih pretpostavki i svoje individualnosti.  

 

Naglasak jungovske analize (psihoanalize) je na samom procesu – procesu stupanja u odnos sa nesvesnim. Zahvaljujući tome, spremnije se nosimo sa psihološkim teškoćama i sprovodimo kreativno ucelovljavanje psihičkog iskustva.

Hodajući putem individuacije osoba biva Ličnost.

 

Informacije o načinu prijavljivanja za analizu možete naći na stranici Prijava.