Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROFESIONALNA SELEKCIJA

Imate potrebu za prijemom novih radnika. Znate koja radna mesta su Vam upražnjena, znate i gde ćete oglasiti svoj konkurs, tako da dopre do pravih kandidata, ali niste sasvim sigurni kako sprovesti selekciju mnoštva prijava i odabrati upravo one kandidate koji u najvećoj meri odgovaraju Vašim potrebama.

Kako sprovesti selekciju tako da se prime oni koji će najviše odgovarati zahtevima radnog mesta i koji će se najbolje uklopiti u već postojeći kolektiv? Upravo u tom delu naši stručnjaci Vam mogu pružiti potrebnu pomoć.

Kvalitetna profesionalna selekcija, tj. izbor kandidata, podrazumeva prethodnu analizu radnog mesta. U saradnji sa Vama, naši stručnjaci će jasno formulisati zahteve koje dato radno mesto postavlja zaposlenom. Na osnovu tih zahteva odredićemo potrebne psihofizičke karakteristike koje bi radnik trebalo da poseduje kako bi sa što većom efikasnošću izvršavao radne zadatke na tom radnom mestu. 

Nakon preliminarne selekcije kandidata za posao, sprovedene na osnovu analize ispunjenosti osnovnih uslova konkursa (obrazovanje, iskustvo, stručne kvalifikacije, poznavanje jezika i sl) Anima Centar će sprovesti niz psiholoških testova i intervjua u cilju procene ličnosti kandidata i njihovih sposobnosti. Na osnovu rezultata testova i intervjua, biće izvršena selekcija kandidata, čiji je ishod predlog liste kandidata za prijem na oglašeno radno mesto, koji se predaje Vama radi donošenja konačne odluke o izboru. Stručnjaci Anima Centra će Vam biti na raspolaganju za konsultacije u vezi sa konačnim izborom, pre ili nakon Vašeg ličnog intervjua sa kandidatima sa liste najboljih, koju smo Vam predložili.

Prednost Anima Centra u odnosu na druge kolege koje pružaju uslugu profesionalne orijentacije jeste multidisciplinarnost našeg stručnog tima. Naime, pored iskusnih psihologa, psihoterapeuta, članovi našeg tima su inženjeri i menadžeri koji su znatan deo svoje profesionalne karijere proveli na vodećim menadžerskim pozicijama u kompanijama koje su brojale više hiljada zaposlenih. U sklopu svojih menadžerskih zadataka često su bili u situaciji da aktivno učestvuju u selekciji zaposlenih, kako za menadžerske, tako i za ostale pozicije u kompaniji.

  

Vašu prijavu za PROFESIONALNU SELEKCIJU  ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave