Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

IZBOR FAKULTETA

Jedna od važnih životnih odluka svakako je adekvatan izbor fakulteta.

Većina mladih ljudi, nakon završetka srednje škole, još uvek nije sigurna u pogledu izbora svog budućeg zanimanja. Ne samo da se postavlja pitanje da li odabrati ono što volim ili ono što je trenutno perspektivno i nudi najveće šanse za zaposlenje, već često mlada osoba sebi postavlja pitanje šta ja zaista želim ili šta meni, zapravo, najbolje ide. Dodatni pritisak na izbor fakulteta donose očekivanja bližeg i daljeg društvenog okruženja, ali i lična želja da se ostane u sigurnom krugu bliskih prijatelja. Naravno, neizvesnost dodatno izaziva uznemirenost i preplavljenost emocijama, što neretko dovodi do toga da na konačnu odluku mlade osobe o ovom važnom izboru presudnu ulogu imaju iracionalni faktori.

 Profesionalna orijentacija, kroz psihološko testiranje i intervju, može pomoći da se objektivnije procene sopstveni kapaciteti i otkriju, možda do tada skriveni, potencijali ili da se isti potvrde. Usmerivši se tako na sebe samu, svoje sopstvene sposobnosti i želje, mlada osoba može sa većom sigurnošću i verom u sebe doneti odluku koja će odgovarati njenoj autentičnoj ličnosti. Tako će izbor fakulteta biti učinjen na osnovu onog što je osoba racionalno procenila da je najbolje za njen sopstveni budući profesionalni razvoj, a ne isključivo na osnovu emocija, koje su, mada nesumnjivo vredne, ipak promenljive i nestalne.

Osim psihološkog testiranja mlade osobe pred kojom stoji zadatak izbora fakulteta, Anima Centar pruža mogućnost i roditeljima da u stručnom razgovoru sa doktorom psiholoških nauka, psihoterapeutom, preispitaju sopstvene stavove u vezi sa profesionalnom budućnošću svog deteta i tako mu na najbolji način pruže podršku pri donošenju ove važne životne odluke i izbor fakulteta učine manje stresnim izazovom. Razgovor roditelja sa psihologom, psihoterapeutom, odvija se u vremenu dok budući student obavlja testove sa drugim psihologom, izvan prostorije u kojoj se odvija testiranje.

OPIS AKTIVNOSTI:

- Budući student dolazi samostalno ili u pratnji roditelja.

- Nakon upoznavanja sa psihologom, roditelj napušta prostoriju u kojoj se vrši testiranje. Moguće su dve opcije. 

 Opcija 1:  Roditelj je slobodan do poziva o završetku testiranja, nakon čega se vraća u prostoriju radi saopštavanja rezultata.

Opcija 2:  Roditelj napušta prostoriju sa drugim psihologom, psihoterapeutom, sa kojim vodi stručni razgovor/intervju/savetovanje u vezi sa profesionalnom budućnošću njegovog deteta i dilemama u vezi sa odlukom o izboru srednje škole. Po završetku testiranja, zajedno se vraćaju u prostoriju radi saopštavanja rezultata.

- Psihološko testiranje i razgovor sa budućim studentom u trajanju od jednog i po do dva sata.

- Saopštavanje rezultata i predloga za izbor fakulteta (samostalno budućem studentu ili i roditelju ukoliko su došli zajedno).

 CENA:

 Opcija 1 (bez konsultacija roditelja sa iskusnim psihologom, psihoterapeutom):   6.000 dinara

 Opcija 2 (sa konsultacijom roditelja sa iskusnim psihologom, psihoterapeutom) 9.000 dinara

 

Vašu prijavu za profesionalnu orijentaciju, za izbor fakulteta, ili pitanje možete poslati na način opisan na stranici Kontakt i prijave