Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANALITIČKA PSIHOLOGIJA - OSNOVNI KURS

Osnovni kurs iz oblasti analitička psihologije sastoji se od deset predavanja u trajanju od po četiri časa.

Predavanja su praćena iscrpnom prezentacijom, čiju štampanu kopiju polaznici dobijaju kao dodatni materijal.

ANALITIČKA PSIHOLOGIJA - OSNOVNI KURS  se sastoji od sledećih predavanja:

  1. Karl Gustav Jung: Čovek i delo
  2. Psiha, svest i nesvesno u analitičkoj psihologiji (kompleksi, arhetipovi, Ego)
  3. Persona i Senka
  4. Muško i žensko / Animus i Anima
  5. Ego, Jastvo i Individuacija
  6. Psihološki tipovi
  7. Interpretacija snova i bajki
  8. Analitička psihologija i alhemija
  9. Sinhronicitet
  10. Tema po izboru slušalaca

Predavanja se organizuju tokom deset uzastopnih vikenda, npr. deset uzastopnih subota, u terminu koji se unapred dogovori sa polaznicima kao najviše odgovarajući. 

Trajanje predavanja:  4 časa, sa pauzom od 15 minuta nakon prva dva sata (ili po dogovoru)

Veličina grupe:  5-8 polaznika

Cena:  180 evra (dinarska protivvrednost) za ceo kurs.

Način plaćanja:  Dve jednake rate po 90 evra, pred početak grupe od pet predavanja (plaćanje na račun ili gotovinski)

 

Ukoliko želite da se prijavite za OSNOVNI KURS IZ ANALITIČKE PSIHOLOGIJE , popunite prijavu koja se nalazi na stranici Predavanja iz psihologije