Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANALITIČKA INTERPRETACIJA KNJIGE O JOVU

Predavanje predstavlja prikaz dva analitička viđenja intrigantne starozavetne Knjige o Jovu .
 
U prvom, obimnijem, delu predavanja biće izloženo inovativna psihološka interpretacija koju je Jung ponudio za starozavetni spis poznat kao Knjiga o Jovu. Ovaj Jungov esej je objavljena pod nazivom Odgovor na Jova.
Jungova interpretacija je izazvala oštre kritike, posebno od strane hrišćanskih teologa.
Mada delo Odgovor na Jova nije previše obimno, da bi se razumelo, ono ipak zahteva izvesno poznavanje analitičke psihologije. 
Predavanje prati prezentacija, sa ilustracijama čiji je cilj da slušaoce emotivno dodirnu, na čemu je Jung u svojoj interpretaciji Knjige o Jovu posebno insistirao.
 
U drugom delu predavanja Knjiga o Jovu će biti interpretirana kao simbolička prezentacija procesa individuacije.
 
Trajanje predavanja:   3-4h (u zavisnosti od diskusije sa slušaocima)
Broj slušalaca:   od 8 do 10
Cena predavanja:   15 evra po polazniku (dinarska protivvrednost)

 

Ukoliko želite da se prijavite za predavanje KNJIGA O JOVU - ANALITIČKA INTERPRETACIJA , to možete učiniti na način opisan na stranici Predavanja iz psihologije.