Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANALITIČKA PSIHOLOGIJA I ALHEMIJA

Na predavanju ANALITIČKA PSIHOLOGIJA I ALHEMIJA se izlaže interpretacija alhemije iz perspektive analitičke psihologije. Alhemijski postupci i procesi interpretirani su kao simbolička predstava različitih psihičkih procesa u individui, kao i procesa individuacije. Biće prikazani neki od načina na koje naša nesvesna psiha našem Ja predstavlja još uvek neosvešćeni deo nas samih i zbivanja u nama. Simbol se pokazuje kao najbolji način na koji se našoj svesti predstavlja nesvesni materijal, još uvek nepoznat našem Ja. Pokazaće se da su alhemijski simboli još uvek prisutni i živi u našem psihičkom životu. 

Predavanje prati prezentacija, koja će u štampanoj formi biti podeljena slušaocima kao materijal sa predavanja.

Trajanje predavanja ANALITIČKA PSIHOLOGIJA I ALHEMIJA:   3 sata

Veličina grupe:  5-8 slušalaca

Cena:  15 evra (dinarska protivvrednost)

  

Ukoliko želite da se prijavite za predavanje ANALITIČKA PSIHOLOGIJA I ALHEMIJA, to možete učiniti na način opisan na stranici Predavanja iz psihologije.