Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ASOCIJACIONI TEST I KOMPLEKSI

Predavanje ima za cilj da polaznicima predstavi asocijacioni test, zahvaljujući kojem je Jung, u izvesnoj meri, potvrdio Frojdove teze o nesvesnim procesima i došao do novih uvida o funkcionisanju čovekove psihe. Na osnovu asocijacionog testa, predložen je psihološki konstrukt emocionalni kompleksi, koji je u skraćenom obliku - kompleksi - našao svoje mesto i u svakodnevnom jeziku.

Na predavanju će biti reči i o nekim specifičnim, široko rasprostranjenim kompleksima, kao što su kompleksi majke i oca.  Takođe, biće prezentovana neka zanimljiva istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije, koja dodatno potvrđuju davno nagoveštene Jungove teze i konstrukte.

Trajanje predavanja:  3 sata, sa kraćom pauzom nakon prvih 90 minuta

Veličina grupe:  5-8 slušalaca

Cena:  15 evra (dinarska protivvrednost)

  

Ukoliko želite da se prijavite za predavanje ASOCIJACIONI TEST I KOMPLEKSI  to možete  učiniti na način opisan na stranici Predavanja iz psihologije.