Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

O PSIHIČKIM TEGOBAMA

Psihičke tegobe, (Munch: Krik, 1893)Psihičke tegobe, (Munch: Krik, 1893)Psihičke tegobe se odnose na probleme u mišljenju, emocijama, međuljudskim odnosima, pamćenju, pravilnom opažanju sveta, doživljaju sopstvenog identiteta, itd. Uzroci mogu biti brojni, od porodičnih problema do deficita u mozgu, ali povezuje ih doživljaj duševne patnje, strepnje i bola. Iako živimo u „modernom“ vremenu, kada postoji mnogo više tolerancije za one koji su različiti, čini se da u našoj zemlji ljudi još uvek imaju problem sa strahom od etiketiranja. On predstavlja bojaznost da će nam neko nalepiti dijagnozu kao etiketu i da će to obeležiti ostatak našeg života. Međutim, znanje o nekoj psihičkoj tegobi omogućuje nam da bolje upoznamo sebe i naučimo kako da funkcionišemo u svakodnevnom životu na najbolji mogući način.

 NE POSTOJI OSOBA KOJA NIJE IMALA NEKU PSIHIČKU TEGOBU!

Nečije boljke su blaže, a nečije teže, za neke je dovoljan samo razgovor, a nekome mogu zatrebati lekovi. Bilo kako bilo, važno je da razumemo šta nam se događa i da bez straha o tome govorimo sa ljudima od poverenja. Interesantno je istaći da se i dan danas pojam mentalno zdravlje ne može precizno definisati, a to je zato što postoje različiti kriterijumi na osnovu kojih se određuje da li je neko „zdrav“ ili „bolestan“ (prema proseku u datoj populaciji, prema utvrđenim dijagnostičkim kategorijama, prema različitim teorijskim osnovama terapeuta, itd.). Ono što je jedini siguran kriterijum jeste da li se osoba oseća funkcionalnom i da li ona predstavlja opasnost po sebe i druge ljude.

Na ovom predavanju moći ćete da čujete nešto više o tome šta su psihičke tegobe predstavljale nekada i sada i kako su se tretirale, a kako ih danas vidimo. Takođe, imaćete priliku da se upoznate sa time šta se smatra uzročnikom određenih tegoba i koliko se na koju može delovati. Pored razgovora o širim grupama problema, biće nešto više reči i o samoj prevenciji na nivou pojedinca i društva, kao i o tome kako bismo zajedno mogli da smanjimo stigmu „poremećaja“ i samim tim teret koji nose mnogi ljudi. Razumno je da se ljudi boje nepoznatog, jer se na taj način sami štite. Cilj ovog predavanja jeste da Vam pomogne da razumete sebe i druge, da Vam pruži priliku da podelite iskustva i čujete tuđa, kao i da učini da psihičke tegobe postanu manje mistične.

Predavanja će se odvijati svake druge nedelje, a prema sledećem planu:

1.     Uvodno predavanje o psihičkim tegobama i upoznavanje sa grupom

2.     Zavisnost od supstance

3.     Shizoidni spektar

4.     Ozbiljni problemi sa raspoloženjem

5.     Neurotske, sa stresom povezane tegobe

6.     Problemi sa ličnošću i ponašanjem

7.     Dodatne nesvakidašnje tegobe

8.     Završna razmatranja i integracija gradiva

 

Trajanje jednog predavanja: 4 sata, sa pauzom od 15 minuta nakon prva dva sata (ili po dogovoru)

Veličina grupe:  5-10 učesnika

Cena:  150 evra (dinarska protivvrednost) za ceo ciklus

Način plaćanja:  Prva rata 75 evra pred početak grupe od 4 predavanja (plaćanje na račun ili gotovinski)

 

Anima Centar veruje da su brojni problemi posledica kriza, iz kojih izlazimo bogatiji iskustvom.

Takođe, verujemo i da nam poznavanje čovekove prirode omogućuje sigurnost i otvara srce za nova poznanstva.

 

Ukoliko želite da se prijavite za grupu predavanja o PSIHIČKIM TEGOBAMA , to možete učiniti na način opisan na stranici Predavanja iz psihologije.